Kayıt Evrakları

ŞEHİT CİHANGİR BEKİŞ ANAOKULU

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

BAŞVURU FORMU

 

 

ÇOCUĞUN    (T.C.KİMLİK NO)                  :    

Adı-Soyadı                                                   :

Doğum Yeri ve Tarihi                                :

Cinsiyeti                                                       :

Okula Başlama Tarihi                                : 

Ev Adresi ve Telefonu                               :

Kan Grubu                                                    :

Sağlık Kontrollerini Yapan Hastane      

veya Doktorun Adı                                     :

Nüfusa Kayıtlı olduğu Yer             :

En Son İkâmetgâh Adresi             :

 

ANNE         (T.C. KİMLİK NO)                   :

Adı-Soyadı                                                   :

Doğum Tarihi                                              :

En Son Mezun Olduğu Okul                       :

Mesleği ve Açık İş Adresi                         :

Aylık Geliri                                                   :

Çalışma Saatleri                                         :

Ev Adresi ve Telefonu                               :

Cep telefonu                                          :

Sağ-Ölü                                                        :

Öz-Üvey                                                       :

 

BABA              (T.C. KİMLİK NO)                :

Adı-Soyadı                                                   :

Doğum Tarihi                                              :

En Son Mezun Olduğu Okul                       :

Mesleği ve Açık İş Adresi                         :

Aylık Geliri                                                   :

Çalışma Saatleri                                         :

Ev Adresi ve Telefonu                               :

Cep telefonu                                          :

Sağ-Ölü                                                        :

Öz-Üvey                                                       :

 

 

(EK-1/b)

 

Anne-Baba ayrı ise çocuk kiminle yaşıyor?

 

            Anne              Baba              Anneanne                 Babaanne                 Diğer

 

 

 

KARDEŞLER

 

ADI                                        DOĞUM TARİHİ         ÖZ-ÜVEY        EĞİTİM DURUMU

1-

2-

3-

4-

 

 

 

AİLEDE BİRLİKTE YAŞAYAN DİĞER KİŞİLER

 

ADI                                        YAKINLIK DERECESİ                  YAŞI       EĞİTİM DURUMU

1-

2-

3-

 

 

ÇOCUKLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

 

            1- Çocuk kuruma gelmeden önce çocukla ilgilenen kişi ya da okul öncesi eğitim kurumları (Doğumdan itibaren)

 

         2- Çocuğun sağlık durumu

 

         3- Çocuğun daha önce geçirdiği önemli hastalıklar

            (Daha önce hastane de yatmış mı?)

        

4- Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilâç veya uyguladığı diyet var mı ?

 

5-  Alerjik durumu var mı? Varsa belirtiniz:

 

         Besin            :

         İlâç              :

         Diğer            :

 

 

 

 

Müracaat Eden

Veli veya Vasi

Adı-Soyadı-İmzası

 

ACİL DURUMLARDA BAŞVURU FORMU

 

ÇOCUĞUN

Adı

:

 

Soyadı

:

 

 

ACİL   DURUMLARDA BAŞVURULABİLECEK

ADRES   VE TELEFONLAR

ÇOCUĞUN ANNESİ

AÇIKLAMALAR

Ev   Adresi :   .......................................................................

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Ev Telefonu:   ...................................

Cep Telefonu:   ...................................

 

İş Adresi:   .........................................................................

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

İş Telefonu:   ...................................

 

ÇOCUĞUN BABASI

AÇIKLAMALAR

Ev   Adresi :   .......................................................................

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Ev Telefonu: ...................................

Cep Telefonu:   ...................................

 

İş Adresi:   .........................................................................

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

İş Telefonu: ...................................

 

ANNE-BABA   DIŞINDA ARANILACAK ÜÇÜNCÜ ŞAHIS

AÇIKLAMALAR

Adı   Soyadı: …………………………………………..

Ev   Adresi :   .......................................................................

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

Ev Telefonu: ...................................

Cep Telefonu:   ...................................

 

İş Adresi:   .........................................................................

………………………………………………………………...

………………………………………………………………...

İş Telefonu: ...................................

 

ÇOCUĞUN OKULA GELİŞ VE DÖNÜŞ DURUMU

AÇIKLAMALAR

Aile:............................................................... ............

Servis:   .............................................................................

Diğer:................................................ .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖZLEŞME

 

İş bu   sözleşme, Şehit Cihangir Bekiş Anaokulu   müdürlüğü   ile …………………… ………………… …..  arasında aşağıdaki şartlarla imza edilmiştir.

 

1- Niğde il ücret komisyonu tarafından 2015-2016 eğitim yılı için belirlenen aylık  yarım gün ücreti 60 TL’dir.

 

2- Veli anaokulu ücretini her ayın 15 ini takip eden ilk üç iş günü içinde okula ait banka hesap numarasına yatırıp, dekontunu okul yönetimine verir. Okula devam ettiği halde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.

 

3- Bağımsız anaokullarında valilikçe belirlenen çalışma takvimine göre ilk ve orta dereceli okullarla birlikte eğitim başlar. Resmi tatiller, alınan tatil kararlan ile yarıyıl ve yaz tatili tam uygulanır.

 

4- Veli, okul yönetimince belirlenen eğitim şekline uymak zorundadır. 

 

5- Veli, yarıyıl tatiline rastlayan ay ile çocuğun özürsüz devamsızlıklarında ve 15 günden az rapora dayalı devamsızlık durumunda aylık aidatı tam olarak öder.

 

6- Eğitim yılı içerisinde hastalık, tatil ve benzeri mazeretlerle ödenmiş ücret veliye iade edilmez. Ancak 15 gün ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklar ile yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülkî makamların ve Hıfzısıhha Kurulunun gerekli görmesi ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır.

 

7- Çocukların devamsızlığından okul yönetimi haberdar edilir.

 

8- Öğrencinin okuldan kaydının silinmesi için, veli tarafından okul idaresine mutlaka dilekçe verilir.

 

9- Okul yönetimince gerekli görülerek yaptırılan sağlık taramaları ile gezi, tiyatro vb. eğitim etkinliklerinin ücreti veli tarafından karşılanır.

 

10- Çocuklara maddi değeri yüksek olan kolye, küpe vb. süs eşyaları takılmaz. Üzerinde isim yazılmayan çocuğa ait eşyanın ve izinsiz takılan süs eşyalarının kaybolması durumunda, öğretmen ya da okul yönetimi sorumlu değildir.

 

11- Veli okul yönetiminden izinsiz sınıfa giremez. Ancak, istekli olara durumunda önceden belirlenecek bir program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılır.

 

12- Veli okul yönetimi ve grup öğretmenlerinin düzenlediği toplantılara katılmak zorundadır.

 

13- Eğitimin amaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesi için okul yönetimi ve veli gerekli işbirliğini yaparlar.

 

14- Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen taraflar için gerekli yasal işlemler yürürlüğe girer.

 

İş bu sözleşme 14 ( ondört ) maddeden oluşmaktadır ve …./…./20…. tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza edilmiştir.

 

 

 

Öğrenci Velisi                                                                                          

İmzası       :……………………..                                                                              Hüseyin GÖKLÜ

Adı Soyadı:……………………….                                                                             Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİT CİHANGİR BEKİŞ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                            BOR

 

 

 

         Velisi olduğum ………. Doğumlu oğlum / kızım ……………………….

……………………’ nın okulunuz ……….. yaş sınıfına kaydının yapılması hususunda

 

         Gereğini bilgilerinize arz ederim

 

 

                                                                                            …/…./20

 

Adres:……………..                                                                İmza:……………..

……………………….                                           Veli Adı Soyadı:…………….

 

 

 

 Yazdır: